Happy Birthday | Nursery Rhyme Lyrics

Happy Birthday  Lyrics


It’s your birthday!
Happy birthday!
It’s your special day!
It’s your birthday!
Happy birthday!
It’s your birthday today!
Oh happy birthday
It’s your special day
Happy birthday!
It’s your birthday!
Happy birthday!
It’s your special day!
It’s your birthday!
Happy birthday!
It’s your birthday today!
Oh happy birthday
It’s your special day
Happy birthday!
HAPPY BIRTHDAY!

Post a Comment

0 Comments